Sebat Haber | 'Haber Sizsiniz'

HAYIR İŞLEMEK

Nizamettin BEKAR

Güzel dinimiz İslam’ın emirlerinden biride hayır işlemektir. Hali vakti yerinde bir Müslüman imkanlar ölçüsünde hayır işlemelidir. Para sadece belli ellerde olmamalıdır. Rabbimiz toplum içerisinde sadece zenginler yaratmamıştır. Bir toplum içerisinde fakirlerde yaratmıştır. Zenginler ve fakirlerden oluşan toplumlarda da zenginleri hayır işlemeye teşvik etmiştir. Zenginler imkanlarını toplumu ifsat etme yönünde kullanmamalıdır. İmkanlarını diğer ihtiyaçlı insanlarla beraber kullanarak toplumsal birlik ve beraberlik sağlanması arzu edilmektedir. Güzel dinimiz İslam bir yardımlaşma ibadeti olarak sadakayı getirmiştir. Sadakayla zenginler fakir fukaraların koruyup kollanması sağlanmaktadır. Peygamberimiz sadakayla ilgili olarak pek çok söz söylemiştir. Bu sözlere baktığımız zaman ortaya çıkan gerçek ise tamamıyla sadaka veren kişi yaptığı bu yardımlarla öncelikle kendisine daha sonrada tüm geçmişlerine faydası vardır. Bakınız Buhari’de geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. “Arkadaşlarından biri Efendimize gelerek şöyle söylemiştir;  Ey Allahınrasulu! Annem bir anda öldü. Sadaka versem anneme bir fayda olur mu?! Peygamber Efendimiz  bu arkadaşına şöyle cevap vermiştir. Evet. Yapacağın iyilikten hasıl olan sevap niyet edersen annene gider.” Bu sahih hadisten anladığımız yaptığımız iyiliklerden niyet edersek tüm geçmişlerimize sevap vardır. Bundan dolayı da Müslüman zenginler tüm geçmişlerine niyet ederek yaptıkları iyiliklerden hasıl olan sevapları gönderebilirler. Burada yapılan iyiliklerden  kastımız sadece hac yapmak yada namaz kılmak değildir. Burada iyilikten kastımız her türlü ihtiyaçlı insana yapılan yatırımdır. Bakınız birkaç örnek vereceğim ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Örneklemelere geçmeden önce  bir zengin kardeşimizin zenginliğini beş altı defa hacca giderek  hakkını ödemeye çalıştığını söylediğinden bu cevap aynı zamanda onada aydınlatıcı bir cevap olacaktır. Fakir fukaralara yapılan her türlü yardımlar, Dul ve yetimlere yapılan her türlü iyilikler,  evlenmek isteyipte parasızlıktan evlenemeyen gençlerin evlendirilmesi ve okumak isteyipte okumak için para bulanmayan yetenekli gençlerimize burs verilmesi gibi ihtiyaçlı insanlara yapılan her türlü iyilikler hayır olarak nitelendirebiliriz. Burada hayırdan kastımız yukarı da yazdım zenginliğiyle beş on defa hacca gidip te beş kere hac yaptım söylemleri güzel dinimiz İslam’ın ruhuyla bağdaşmamaktadır. Bir başka hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır; “Az sadaka çok belayı defeder.”  Bu hadiste de sadakayla ileride başımıza gelecek belaların önlenmesi vurgulanmıştır. Hadis açık ve net olarak verdiğimiz sadakaların bizim bildiğimiz bilmediğimiz pek çok belayı Allah’ın izniyle kaldırıldığı vurgulanmaktadır. Bundan dolayı da zenginlerimiz ve fakirlerimiz imkanlar ölçüsünde sadaka vermeleri ileride başa gelecek belaların durdurulması açasından önemlidir. Verdiğimiz sadakayla herhangi bir beladan kurtulduğumuz da “verilmiş sadaka varmış” sözüde  de ne kadar da önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu konuşmalarla dedelerimizin ve ninelerimizin konuşmalarında Kuran ve sünnetin ne kadar da kendileriyle içi içe oldukları ortaya çıkmış bulunmaktadır. Peygamberimizin   bir başka sözlerinde de şöyle buyurmaktadır; “ Bir insan öldüğünde bütün malı mülkü dünyada kalır. Sadece üç şey onu takip eder. İlki ; sadakayı cariye. Yani yapılan hayır hasenat. Örnek verecek olursak yaptırdığımız okul hastane , çeşme , evlendirdiğimiz gençler ve verdiğimiz burslar gibi her türlü iyilikler.  İkincisi faydalına ilim. Yani yazdığımız kitap ve makaleler.  Bir üçüncüsü de hayırlı evlat. Milli birlik ve beraberliğimiz için zenginlerimizi hayır hasenat yapmaya teşvik etmek isterim…  

8 Kasım 2018 Perşembe 19:56

http://www.sebathaber.com/yazar/hayir-islemek-1051.html