Sebat Haber | 'Haber Sizsiniz'

DİN VE AİLE

Nizamettin BEKAR

Güzel dinimiz İslam aile olmamız üzerinde çokça durmaktadır. Gerek Kuran ve gerekse Sünnet aile olunması üzerinde pek çok emirler buyurmaktadır.
Bakınız Hz. İsa’nın haricinde bütün peygamberler evlidirler. İşin ilginç yanı evli olan Peygamberlerin hiçbirinin de eşlerinden bazıları kendilerine inanmadığı halde boşanmamışlar. Hz. Nuh ve Hz. Lut Peygamberlerin eşleri kendilerine inanmadığı halde Allah tarafından kendilerinin eşlerinden boşanmalarına müsaade edilmemiş. Durum o kadar ilginçtir ki Hz. Lut peygamberin hanımı Lut Peygamberin içerisinde bulunduğu o iğrenç fiile ilgi gösterdiği halde Allah tarafından kendisinin boşanmasını istememiş. Evet bu iki Peygamberin hanımı eşlerine inanmadıkları halde helak oldular fakat Allah onların kocaları tarafından bırakılmaları istenmemiş.
Öyle anlaşılıyor ki Allah eşlerin boşanmalarından pekte hoşnut değildir. Bundan dolayı da olacak ki Peygamberimiz bir mübarek sözlerinde “ Allah’ın en fazla kızdığı mubah iş boşanmadır “ diye buyurmuşlardır. Bu hadisten anlıyoruz ki Allah eşlerin ancak son merhalede yani eşlerin birbirlerini öldürecek sınıra gelindiğinde boşanmaya cevaz vermektedir. İslam’da boşanma ne kadar da uygun görülmemektedir.
Peygamberimize bir arkadaşı gelerek Ey peygamber! Ben ölünceye kadar evlenmeyip bekar kalacağım dediğinde Peygamberimiz kendisini uyarıp” Ben evliyim. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. “ diyerek evlenmenin Peygamberimizin en önemli sünneti olduğunu vurgulamıştır. Bundan dolayı da Peygamberimizin seçkin arkadaşlarından biri “ Ben bir saat sonra öleceğimi bilsem yine de evlenip Allah’ın huzuruna evli olarak gitmek isterim “ demişlerdir.
Peygamberimizin bir başka mübarek sözlerinde evlenmenin dinin yarısının kurtarıldığı ifade edilmiştir. Bakınız sözlerinde aynen şöyle buyurmaktadır.” Evleniniz . Evlendiğinizde dininizin yarısını kurtarmış olacaksınız. Diğer yarısını da ibadetlerle tamamlayınız.” Gördünüz değil mi?! Evlenmenin dinin yarısının kurtarılması olarak değerlendirilmektedir Peygamberimiz tarafından.
Buradan anlaşılmaktadır ki bir insan meşru bir sebep olmadıkça evlenmesi dinin bir emri olarak karşımızda durmaktadır. Bir insan kadın ve erkek bilerek bekar durması doğru bir davranış değildir. Bekar insanın şeytanları çoktur.
Bir müddet önce okuduğum bir makalede evli çiftlerin intihardan daha fazla uzak kaldıkları ortaya konuldu. Bekarlar daha fazla intihara meyilliymiş. Çünkü aile sorumluluğu insanı böyle sıkıntılı işlerden uzak tutmakta.
Günümüzde boşanmaların bu boyutlarda olması beni derinden endişelendirmektedir. Her sene on binlerce boşanmanın yaşanması yöneticilerimizin dikkatini çekmesi lazım gelmektedir. Allah muhafaza buyursun bu boyutlarda boşanmalar devam ederse yakın bir gelecekte toplumsal yapımız SOS verebilir. Bundan dolayı da yetkililer gerekli adımları atması çok elzemdir.
Görebildiğim kadarıyla boşanmaların pek çok sebepleri arasında maddi sıkıntılar ve ahlaki yozlaşma ve yerli dizilerin sebep verdiği doğal bozulmalar. Bundan dolayı aile maddi olarak desteklenmeli . Gençler evlilik okulundan geçirilmeli. Ve belki de en önemli çözüm yolu her evde saatlerce izlenmekte olan yerli dizilerimize bir çeki düzen verilebilir.
Türk devleti aile kurumu için hiç vakit geçirmeden adım atmalıdır. Eğer böyle akıl tutulması boşanmalar devam ederse yakın bir gelecekte Allah muhafaza buyursun bizleri çok büyük sıkıntılar beklemektedir…


8 Mayıs 2019 Çarşamba 18:01

http://www.sebathaber.com/yazar/din-ve-aile-1101.html