Sebat Haber | 'Haber Sizsiniz'
Son Dakika
MEHMET TOPSAKAL ANNESİNİ KAYBETTİ RAKAMLAR ENDİŞE VERİCİ AKÇAABAT’TA DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR Ziraat Odası Başkanı Zorluoğlu'nu Ziyaret Etti ''HDP kapatılsın mı?'' anketinde dikkat çeken sonuçlar! “Hocalı Katliamından Karabağ Zaferine” İMAMOĞLU C40 ZİRVESİ’NDE KONUŞTU: “BÜYÜK DEĞİŞİMİN AKTİF PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ” 2021 yılının ilk satış etkinliği Özgüneş’te başladı! Ali AKÇA Yazdı Akçaabat Kaymakamından Normalleşme Açıklaması Akçaabat'ta işlenen Sır Cinayet Çözüldü Normale Dönüş Yakında İsmail Hakkı Tosun'u Kaybettik Kırsal Mahalle Meclis Gündeminde MECLİS ONSUZ TOPLANDI Başkan Genç, Soylu’yu ziyaret etti Akçaabat Belediyesi Mahallelerin Hizmetinde EMNİYET GÖZ AÇTIRMIYOR AKÇAABAT BELEDİYESİ TRT DE MÜMİN BAŞKAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Kırsal Mahalle Meclis Gündeminde
Kırsal Mahalle Meclis Gündeminde
 
MECLİS ONSUZ TOPLANDI
MECLİS ONSUZ TOPLANDI
 
AKÇAABAT BELEDİYESİ TRT DE
AKÇAABAT BELEDİYESİ TRT DE
Başkan Soruyor???
 

Başkan Soruyor???

Öğretmen Kalitesi Üzerine:Sahi Akçaabat’ımız için yönetici ve öğretmende kaliteyi tartışmaya ve oluşturmaya ne zaman başlayacağız..?

27 Ekim 2015 Salı 18:32
Yazdır

21.Yüzyılda bir Eğitim Felsefesi oluşturmak, bilgi çağının üreten neslini yetiştirmek isteyen toplumlar, “öğretmenin” önemini kavrayarak kendi eğitim “education-(dik tutma, geliştirme)” çalıştaylarında “öğretmende kalite” sorununa çözüm bulma arayışlarına girişmişlerdir.  Ülkemizde de Milli Eğitim Şurasının 19. Genel Kurulunda üzerinde durulan önemli hususlardan biri, “Öğretmenlerin Niteliği”ydi. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılış konuşmasında buna vurgu yaparak; “Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin niteliği, en önemli konu başlıklarından biri; çünkü istediğiniz kadar müfredatı kaliteli yapın, nitelikli öğretmen olmazsa verim alınmaz” demişti.

 

 

29-31 Ocak 2015 tarihlerinde yapılan XIV. Geleneksel Eğitim Sempozyumu , Ecnaıs Viyana Konferanslarında da tartışılan;

 

  • Eğitimin evrimi, gelenek ve gelecek ikliminde öğretmen, dinamiklerin yönlendirilmesi, öğretmen yetiştirme politikalarında gerekli dönüşüm ve diğer ülke sistem ve modellerinden öğrenebileceklerimiz,
  • “Geleceğin öğretmenleri kim olmalı?” sorusunun ele alınması, demografik ve sosyo-kültürel özellikleri, öğretmenliğin gerekli ve yeterli koşulları, mesleki gelişiminin  yenilikçi bir bakışla yeniden tasarlanması, profesyonel öğretmen eğitiminin önemi,
  • Bilgi çağında değişen öğrenme ortamlarında teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar, çözümler, öğretmen, öğrenci ve velilerin teknolojiye entegrasyonu,
  • Geleceğin öğretmeni ve sosyal sorumluluk, demokrasi ve barış eğitimi, duygusal okur-yazarlık,

 

gibi konuların ele alındığı çalıştayları KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi işbirliğiyle en kısa zamanda gerçekleştirmeli ve alınan kararları Akçaabat’ımız için ivedilikle hayata geçirmemiz gerekmektedir.

 

Nesilleri geleceğe hazırlayan ve toplumun geleceğini inşa etmede en önemli unsur olan insan kaynağını yetiştiren yönetici ve öğretmenlerin “kalite sorunu” gerçekte de en önemli sorunlarımızın başında yer alıyor. Bu sorunun öneminin devletimizin tepe noktasında kabul ve ikrar edilmesi çok önemli ve sağlıklı sonuç almanın da gerekli şartlarından. Çünkü ülkemizde bir işin gerekliliğine üst yönetimlerce karar verilmezse, o işi yapıp sonucu ulaştırmak mümkün olmamaktadır. Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın konuya sahip çıkması, “doğru sonuç”a ulaştıracak çalışmaları tetikleyecektir.

 

Şura’da tavsiye kararına dönüşen halen görevde olan öğretmenler için “mesleki gelişim programları” düzenleyecek bu programlar için “öğretim materyalleri” hazırlayacak ve “AR- Ge” faaliyetleri yapacak “Milli Eğitim Akademisi” kurulması önerisi, geç kalınmış bir ihtiyaca işaret ediyor. Eğer doğru dürüst kurulur ve işlerliği siyasi mülahazalarla boğulmazsa  bu akademi, sayıları 800.000’i bulan eğitim kadromuzun  gerekli donanıma kavuşturulması için önemli ve etkin çalışmalar yapabilir.

 

Öğretmen adaylarının niteliği ve seçimi kapsamında, YGS ve LYS sıralamasında öğretmenlik mesleğini ilk beşte tercih edenlere “ lisans” öğrenimleri sürecinde akademik başarılarını sürdürmeleri kaydıyla burs ve barınma desteği sağlanması önerisi, öğretmenlik mesleğinin seçilmesinde çekicilik oluşturacaktır. Eğer bu “mesleğe atanma garantisi”yle de desteklenirse daha olumlu sonuçlar vereceği kanaatindeyim.

 

Yine üzerinde asıl durulması gereken hususlardan bir tanesi de “ öğretmen adaylarının öğretmen yetiştiren fakültelere ve öğretmenlik mesleğine seçimiyle” ilgili nasıl bir mekanizmanın kurulması gerektiğidir. Çünkü, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ ın Şura’nın açılışında söylediği“ istediğiniz kadar müfredatı kaliteli yapın, nitelikli öğretmen olmazsa verim alınmaz ” tespiti , aslında meselenin can damarını teşkil ediyor. Bu yüzden daha baştan işi sıkı tutmak ve mekanizmayı , öğretmenlik mesleğine aday adaylığı esnasında başlatmak gerekiyor. Bu kapsamda, “nitelikli öğretmen aday adayları”nın tespit edilmesiyle ilgili olarak:

Öğretmen yetiştiren fakülteler, okullarla sürekli iletişim ve işbirliği içinde olmalı ve daha ortaokuldan itibaren, gerek psikolojik yönden gerek insanlara yaklaşım , üslup, ikna, öğretme kabiliyeti ve sair özellikler bakımından öğrenciler arasında inceleme araştırma  yapıp, kaliteli öğretmen olabilecek öğrenciler dikkatle takip edilmeli, okullarda bu öğrencileri öğretmenlik mesleğine yönlendirmelidirler.

 

Üniversite giriş sınavlarında en yüksek puanla öğrenci alanlar öğretmen yetiştiren fakülteler olmalı, öğretmen adayları en zayıflar  arasından değil, en bilgili ve zekiler arasından seçilmelidir. Hatta sırf öğretmen yetiştiren okullar için genel bilgi sınavına ilaveten bir de “kişilik, hitabet, üslup vb. türden kaliteli eğitici ve öğretici olabilme vasıflarını taşıyıp taşımadığına dair yüz yüze yapılacak bir ön denetim\ sınav” da olmalı. Bu sınavlar eğitim uzmanlarınca yapılmalı dış müdahalelere asla fırsat verilmemelidir. Bu yüz yüze sınavı geçenler öğretmen yetiştiren fakültelere öğrenci olarak kaydedilmeli geçemeyenler puanlarını ve tercihlerine göre başka bir fakülteye yerleştirilmeli, öğretmen yetiştiren fakültelerde adaylar “en iyi eğitici, en bilgili öğretici” ilkesi esas alınarak yetiştirilmelidir. Şura da da önerildiği üzere tedbirlere rağmen eğitim esnasında öğretmenlik mesleğine akademik, sosyal, psikolojik açıdan uygun olmayanların varlığı tespit edilirse, bu öğrencilere başka fakültelere geçiş imkanı verilmelidir.

 

Mezuniyetten sonra ise “en yüksek maaşı” öğretmenler almalı . hatta her öğretmen için görev yaptığı bölgenin hayat standartları göz önünde bulundurularak , maaşına ilaveten “sosyal ve fiziki çevre ödeneği” tahsis edilmeli, öğretmen yetiştiren okulları tercih etmek, zeki, bilgili ve nitelikli öğrenciler için cazip hale getirilmelidir. Böylece öğretmenin, mesleğini sürdürürken başka işler yapmak zorunda kalmaması için tatmin edici bir ücret ile meslekte tutulması sağlanmalı, ikinci bir iş yapmaları zorunluluk olmaktan çıkarılmalıdır. Ancak bu ücretlendirme performans ilkeleri gözetilerek yapılmalı okul müdürleri ve öğretmenler için uygulanmalıdır. Öğretmenlerde yöneticiler gibi sınavlara alınmalıdır. Bu sınavların ilki atama sonrasındaki adaylık eğitiminin sonunda yapılmalı, bir yıllık süre sonunda öğretmen adayının akademik benlik yapısının yanında algılama gücü, yabancı dil bilgisi, muhakeme ve ifade gücünü ölçen değerlendirme gerçekleştirilmelidir. Aday öğretmenlik sonrası öğretmenler her beş yılda bir sınava alınmalı mutlaka yüksek lisans yaptırılmalıdır. Eğitim yönetici ve öğretmenlerinden, sürekli olarak kendini yenilemesi beklenmeli başarısız olan öğretmenler yazın en az bir aylık hizmet içi eğitime alınmalı bu eğitim zorunlu olmalı, bu hususta başarı alt sınırı çok yükseklerde olmalı ve sıkı denetime tabi tutulmalıdır. Tüm bu çalışmalar sonunda başarısız olduğu uzmanlarca tespit edilen ve hizmet yılı dolmuş öğretmenler emekli edilmelidir. Süresi dolmayanlar için süreç yenilenmelidir. Bu eğitimlerin akabinde yapılacak “mesleki yeterlilik sınavıyla” öğretmenlik mesleğini sürdürüp sürdürmeyeceğine karar verilmelidir. Eleme, istenen nitelikleri haiz olanların  ek donatım kazandırılarak meslekte tutulması, yetersiz olanların ise başka memuriyetlere atanması için önemli veri kaynağı olarak kullanılmalıdır.

 

Süreç odaklı olarak ; okul müdürleri ve öğretmenler, okullarda yapılan eğitim ve öğretim faaliyetlerinde milli eğitim sistemimizin belirlediği genel ve özel amaçlara ulaşabilmek için yerinde zamanında ve bilimsel gerçeklere uygun yapılacak denetim ve rehberliğe tabi tutulmalıdır. Bu denetim eğitim müfettişleri yanında eğitimden dolaylı ve doğrudan etkilenen kişi ve kurumlarca oluşturulacak komisyonlar eliyle de gerçekleştirilebilir böylece tüm sosyal tabanların eğitimle ilişkisi ve okullarımıza katkısı sağlanabilir.

 

Üniversite öğretim görevlilerinde olduğu gibi, öğretmenler için de “dereceli unvanlar" olmalı; öğretmenler bir nevi akademik unvan almalıdırlar. Bu unvanların verilmesinde yetiştirdiği öğrencilerin ulusal ölçekteki sınavlardan aldığı başarılar ve yerleştiği fakülteler ile oralarda gösterdikleri başarılar, katıldığı meslek içi eğitim programları ve buralarda elde ettiği başarıları, takip ettiği yayınlar ve bu yayınlara katkıları, sosyal etkinliklere katılma oranı ve gösterdiği başarıları, ürettiği çalışmaları, lisansüstü eğitim, yer aldığı bilimsel ve sosyal projeler, öğrenci-veli geri bildirimleri vb. durumlar dikkate alınabilir. Eğitim yöneticileri de bu kriterler göz önünde bulundurularak seçilebilir ,eğitim dışı güçlerin müdahaleleri böylece engellenebilir.

 

Eğitim kurumları yüzlerce yıl ayakta kalmak ve başarılı olmak istiyorsa birinci sınıf ve gösterişli inşaat malzemeleri kullanarak süslü püslü bir okul yapmak yerine öncelikle istekli ,yaratıcı, iyi “klavuz” olabilecek öğretmenlerden oluşan bir kadro kurmalıdırlar. Yapılan işin kalitesini sürdürmek ve hatta artırmak için araç gereçlerden ziyade yüksek başarılı ve istekli yönetici ve öğretmenlere ihtiyaç bulunmaktadır. Gerisi teferruattır ve nasılsa bir şekilde halledilir. Ancak uyumlu, başarılı, kaliteli bir öğretmen kadrosu da kolay kolay oluşturulamaz.

Ali BALTA

AKİK Başkanı

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Kalitesi, ÜzerineSahi, Akçaabat’ımız, için, yönetici, ve, öğretmende, kaliteyi, tartışmaya, ve, oluşturmaya, ne, zaman, başlayacağız
Haber Yorumları
Yorum Ekle
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun.
 Diğer Haberler
 
Yazarlar
Anket
TRABZONSPOR ÖZE DÖNMELİ Mİ?
DÖNMELİ
DÖNMEMELİ
KARARSIZIM
Namaz Vakitleri
İmsak
05:07
Güneş
06:50
Öğlen
12:16
İkindi
15:00
Akşam
17:20
Yatsı
18:51
http://www.burotarz.com
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Videogaleri
Fotogaleri
Finans
İMKB 100
77.989
USD ALIŞ
3.0820
USD SATIŞ
3.1020
EURO ALIŞ
3.3900
EURO SATIŞ
3.4150
POUND ALIŞ
3.7580
POUND SATIŞ
3.8210
ALTIN ALIŞ
125.2200
ALTIN SATIŞ
126.3200
Hava Durumu
Havadurumu
Tarihte Bugün
1807 Amerikan kongresi, herhangi bir yabancı krallık, yer veya ülkeden köle ithalatını yasakladı.
1836 Teksas, Meksika'dan bağımsızlığını ilan etti.
1855 II. Aleksander Rus Çarı oldu.
1918 Rize'nin kurtuluşu.
1918 Asker Ailelerine Yardımcı Hanımlar Cemiyeti Nuriye İsmail (Canbulat) Hanım başkanlığında kuruldu. Cemiyet, Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan'ın himayesindeydi. Dernek, bir yıl içinde 6247 kişiye yiyecek dağıttı.
Lig Puan Durumu
 
TAKIM
O
G
B
M
P
Sayısal Loto
02.11.2019
Tarihli Çekiliş Sonucu
06 - 29 - 31 - 32 - 44 - 45
Şans Topu
30.10.2019
Tarihli Çekiliş Sonucu
01 - 10 - 30 - 32 - 34 - 03
On Numara
04.11.2019
Tarihli Çekiliş Sonucu
01 - 10 - 25 - 27 - 29 - 38 - 39 - 40 - 43 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 62 - 64 - 68 - 74 - 75 - 77 - 78
Süper Loto
31.10.2019
Tarihli Çekiliş Sonucu
06 - 22 - 24 - 28 - 34 - 46
Hakkımızda | Künye | Reklam | İletişim | RSS
Copyright 2010 ©Tüm İçerik Hakları sebathaber.com'a Aittir. Tel:0 462 333 0 444
Yazılım: Haber Sitesi Kur